El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!
Què fer amb les cendres dels difunts

Opcions dins i fora del cementiri

Actualment la cremació ja forma part amb total normalitat dels rituals funeraris de la majoria de països europeus.

A dia d’avui a l’Estat espanyol, no existeix una llei específica que obligui a dipositar les cendres dels difunts als cementiris, per tant un cop el cos ha estat incinerat, les seves cendres són entregades als familiars en un receptacle anomenat urna, perquè siguin la família més directa, qui faci custòdia i esculli el destí final de les cendres.

Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross (8/07/1926-24/08/2004) fou una psiquiatra i escriptora Suís-Nord-Americana que es va convertir en una de les referències mundials en temes referents a la mort, el tracte amb les persones moribundes i les cures pal·liatives.

El Testament Vital o DVA

El testament vital o document de voluntats anticipades (DVA) és un document pel qual les persones majors d’edat i amb capacitat legal suficient, manifesten la seva voluntat respecte al tractament mèdic que volen rebre en cas de trobar-se inconscients o incapacitats per expressar-se, a causa d’una malaltia terminal o amb conseqüències molt greus irreversibles.

Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!