El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!
El Testament Vital o DVA

El testament vital o document de voluntats anticipades (DVA) és un document pel qual les persones majors d’edat i amb capacitat legal suficient, manifesten la seva voluntat respecte al tractament mèdic que volen rebre en cas de trobar-se inconscients o incapacitats per expressar-se, a causa d’una malaltia terminal o amb conseqüències molt greus irreversibles.

Es tracta d’un document signat amb les seves indicacions, on estableixen si volen que es prolongui o no la seva vida de manera artificial mitjançant suports vitals, com la alimentació o la respiració assistida o algun tipus de fàrmacs específics.

El testament vital també por recollir les voluntats de l’atorgant respecte al destí dels seus òrgans o del seu cos una vegada arribats al moment de la mort.

L’objectiu de l’article 11.1 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, té com a objectiu principal, reforçar l’autonomia del pacient i a l’hora legitimar i protegir al metge en cas que es produeixin situacions conflictives en torn a decisions de vida o mort, ja que la voluntat expressa del pacient haurà quedat reflectida i signada per escrit i en molts casos haurà nomenat un tutor o representant perquè arribat el cas, sigui l’interlocutor seu amb el metge o l’equip sanitari, per procurar l’acompliment de les seves instruccions prèvies.

És important no confondre el Testament Vital amb l’Eutanàsia o voluntat expressa de morir, ja que en el cas del testament vital, el pacient no sol·licita morir sinó que demana morir de manera natural, evitant d’allargar la vida de forma innecessària amb medis artificials i únicament acceptant fàrmacs analgèsics que li evitin el patiment.

També cal tenir en compte que un testament vital no expressa voluntat sobre el destí dels bens materials de l’atorgant ni sobre el seu patrimoni, per tant cal entendre que el DVA i el testament de tipus successori, són dos documents totalment diferents amb objectius completament distints. Un decideix sobre la salut i destí del seu cos i l’altre decideix sobre els destinataris del seu patrimoni.

El document de voluntats anticipades (DVA) s’ha de formalitzar a través de notari o davant de tres testimonis. Un cop signat cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient i és aconsellable per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, inscriure’l al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut. Així el document s’incorpora a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l’Estat Espanyol.

{SCPinterestShare href=https://www.galaazul.cat/bloc/111-el-testament-vital.html layout=button_count image= desc= size=small}
Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!