El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!
Esqueles funeràries

Que són les esqueles funeràries?

Les esqueles funeràries o avisos mortuoris, són unes breus notes requadrades en negre o gris, que publiquem en medis de comunicació o disposem en taulells d’anuncis de parròquies o Iglesies, per notificar o commemorar la mor d’un familiar.

En un principi les esqueles s’utilitzaven per citar als assistents a una reunió o a un homenatge, però aquest tipus de cartes breus, fou evolucionant fins a l’esquela actual, que s’utilitza únicament per informar d’una mort o de dades relatives a la mateixa.

Tipus d’esqueles

Existeixen molts tipus d’esqueles, però hi ha dos tipus d’elles que són les més habituals. L’esquela informativa i la commemorativa.

L’esquela informativa és la que es publica en el moment del traspàs, per notificar la mort del familiar i en la majoria dels casos indicar on i quan tindrá lloc el funeral o la misa. Depenent de la difusió que es vulgui aconsseguir, es publicarà en medis locals o en el cas de que el difunt sigui un personatge públic de rellevància, també es publicarà l’esquela a la premsa nacional.

L’esquela commemorativa, pel contrari, es publica passat el temps del traspàs i pretén recordar a la persona difunta a títol d’homenatge i deixar constància de que no se’l oblida. Normalment es solen publicar en els aniversaris de la mort i en molts casos, coincideixen amb una misa en record de l’esser estimat.

Com es redacta una esquela?

Esqueles funeràries

Com hem dit, l’esquela sol anar bordejada en color negre o gris i normalment llueix un símbol religiós a la part superior.

El cos principal està format per la informació del difunt, nom i cognoms, seguits dels títols nobiliaris (si és el cas ) o acadèmics i de la professió.

A la part inferior es solen posar les sigles Q.E.P.D o D.E.P (que signifiquen “ que en paz descanse” o “descanse en paz”) i finalment s’inclou unes paraules de pèsam de la familia i en algunes ocasions, la informació sobre el lloc i la data en que es celebraran les oficis religiosos o el funeral.

Les esqueles i Internet

Esqueles funeràries digitals

Internet també ha revolucionat el món funerari des d’un punt de vista de la informació i el tractament de dades. Són molt pocs els tràmits o gestions, que no podem realitzar des d’un ordinador o des d’un telèfon mòvil.

A la xarxa han aparegut pàgines, que ens permeten publicar esqueles on line, de manera que es familiars o amics poden deixar escrits els seus condols, tot i estar en qualsevol part del món i fer-ho de manera senzilla i en la majoria dels casos gratuita.

A Gala Azul, estem millorant la nostra web per habilitar un espai de condolències, on els familiars que utilitzin el nostre servei de cendres en el mar, puguin tenir un espai de dol, on mostrar la seva esquela i a l’hora recollir tots els missatges de pèsam, dels familiars i amics, que vulguin deixar un últim missatge de condol o simplement recordar a la persona trespassada.

Les esqueles, com tot, evolucionen amb el pas del temps i s’adapten a les noves tecnologies de manera ràpida i senzilla.

{SCPinterestShare href=https://www.galaazul.cat/bloc/122-esqueles-funeraries-com-es-redacta-una-esquela.html layout=button_count image= desc= size=small}
Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!