El Nostre Blog

Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!
L'assegurança de decessos cobreix les despeses derivades de la mort de l'assegurat

L'assegurança de decessos, és una assegurança de prestació de serveis, en el qual contractem un capital que cobreix les despeses derivades de la defunció de l'assegurat. Aquestes despeses inclouen les despeses del funeral, com ara la capella ardent, el taüt, l'urna, les despeses i preparatius de la incineració o de la inhumació, flors, esqueles, cerimònia, cotxe fúnebre, així com també, gran part dels tràmits administratius que acompanyen una defunció, com poden ser una repatriació del cos, certificats de defunció, últimes voluntats, Inscripció en el Registre civil, baixa del llibre de família ...

Depenent de cada pòlissa i del capital assegurat, els serveis també poden ampliar-se a serveis complementaris, com pot ser un servei de cendres al mar o una tramitació completa de l'acceptació d'herència.

Les pòlisses s'han anat adaptant als temps i cada vegada cobreixen més serveis complementaris, com pot ser també el suport psicològic als familiars o l'esborrat del rastre digital a les xarxes socials i internet.

Qui contracta una assegurança de decessos?

Qui contracta una assegurança de decessos?

Les assegurances de decessos són contractades per aquelles persones que volen assegurar-se que la seva mort no suposarà una despesa per als seus familiars i volen estalviar-los tràmits administratius, en uns moments tan delicats, com són la pèrdua d'un ésser estimat.

Particularitats del contracte

Els contractes són vitalicis i prorrogables anualment. Si tenim intenció de no renovar la nostra pòlissa, cal comunicar-ho amb dos mesos d'antelació, tal com ens indica la normativa que regeix a les companyies asseguradores. En qualsevol cas si decidim canviar de companyia o no renovar la nostra pòlissa per qualsevol altre motiu, hem de saber que la nostra asseguradora no ens tornarà les primeres invertides.

Assegurances de vida i assegurances de decessos

És normal no voler deixar càrregues als nostres éssers estimats el dia que nosaltres faltem, per això les contractacions d'assegurances de vida, han anat en augment en els últims anys. És important tenir en compte que moltes assegurances de vida, ja destinen una part del capital a cobrir les despeses de defunció, per això és important tenir un bon assessor d'assegurances, que revisi que no dupliquem cobertures, contractant una assegurança de decessos, únicament en el cas que ho necessitem.

{SCPinterestShare href=https://www.galaazul.cat/bloc/126-que-es-una-asseguranca-de-decessos.html layout=button_count image= desc= size=small}
Organitzem l'acte de dipositar les cendres del teu ser estimat sota les ones del Mediterrani

 
Íntim! - Únic! - Sentit! - Ecològic!